Moje priority

Moje priority vychádzajú z expertne spracovanej knihy Plán Bratislava, ktorý napísal Matúš Vallo v spolupráci s vyše 70 odborníkmi. Budem tiež podporovať návrhy z kapitol Plánu Bratislava presadzovaných ostatnými členmi Teamu Vallo.

Hlavné body, ktoré treba v Bratislave a v Rači riešiť:

1. Doprava a parkovanie
Budem presadzovať schválenie férovej parkovacej politiky, spravodlivej k obyvateľom s trvalým pobytom, a tiež zohľadňujúcej obyvateľov, ktorí si vlastné parkovacie miesto už zakúpili.
Zároveň je potrebné ľuďom ponúknuť kvalitnú alternatívu k automobilovej doprave v podobe rýchlejšej, pohodlnej a ekologickej MHD, ale aj vo forme cyklodopravy. Pod cyklodopravou teraz nemám na mysli rekreačné bicyklovanie, ale najmä prepravu z/do práce, školy, na úrady, proste po meste, ako náhrada individuálnej automobilovej prepravy. To je však možné len budovaním plnohodnotných oddelených cyklotrás, prepojených po celom meste, nie len roztrúsených piktogramov alebo pásov na ceste spolu s automobilmi. Zvyšnú automobilovú dopravu je potrebné regulovať, pre ochranu zdravia obyvateľov Bratislavy aj vytváraním nízkoemisných zón.


2. Zeleň a životné prostredie
Na zmiernenie prehrievania mesta počas čoraz horúcejších letných mesiacov, a tiež na zlepšenie mikroklímy budem presadzovať výsadbu stromov, najmä v uliciach a námestiach, a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o mestskú zeleň, aby sme nemuseli čeliť predčasnému výrubu stromov z dôvodu zanedbanej či nekvalitnej starostlivosti, alebo neprofesionálneho orezu. Budem presadzovať opatrenia na ochranu podzemných vôd, a proti záplavám z prívalových dažďov, aby Bratislava nemala zaplavené ulice a podchody pri každej búrke, s ohľadom na zadržiavanie vody na mieste kde zrážky spadnú. Veľmi dôležitým bodom je tiež ochrana a zachovanie Bratislavských viníc. Vinohrady nerastú len tak hocikde, a to že sa im v Bratislave darí je vzácnosť, ktorú treba zachovať. Preto budem proti akémukoľvek dokumentu, ktorý by pozemok klasifikovaný ako vinice prekategorizoval na inú kategóriu.


3. Elektromobilita
Napriek tomu, že elektromobilita tematicky spadá pod dopravu, zdôrazňujem ju ako samostatný bod, keďže v nej vidím budúcnosť bezemisnej osobnej automobilovej dopravy. Bratislava potrebuje pripraviť infraštruktúru a podmienky pre rozvoj elektromobility.
Prečo je potrebné sa na komunálnej úrovni zaoberať témou elektromobility:

  • Aj keď dnes ešte elektrické vozidlá (EV) nie sú masovo rozšírené, už dnes badať rastúci trend. A je vhodné sa na tento trend pripraviť už teraz, ako neskôr "s krížikom po funuse"
  • Okrem možnosti že samotní obyvatelia mesta, obce, či mestskej časti vlastnia alebo budú vlastniť EV tak, hlavne v prípade turisticky zaujímavých miest/obcí (a tých je na Slovensku neúrekom, veď si vezmime to množstvo hradov, zámkov, kaštieľov, zrúcanín, banských miest, okolie jaskýň a turistických chodníkov, jazerá a priehrady, miesta obľúbené na svadby, výstavy či konferencie...), je vhodné myslieť aj na potenciálnych návštevníkov s EV. Majitelia EV totiž plánujú svoje cesty podľa dostupnosti nabíjacej infraštruktúry.
Ako pristupovať ku rozvoju elektromobility na komunálnej úrovni:
  • Zahrnutie preferencie bezemisnej (a teda EV) dopravy v centrách miest v prípade vytvárania zón s regulovanou dopravou
  • Vytváranie infraštruktúry pre nabíjanie pri verejných budovách a na verejných parkoviskách a zahrnúť požiadavku na vytvorenie nabíjacej infraštruktúry do zadania pri obstarávaní budúcich alebo zmene existujúcich UPZ.
  • Vyžadovať, aby každá nová budova (developerský projekt) zahŕňala prípravu na nabíjanie EV na každom vytvorenom parkovacom mieste - pre bytové, kancelárske a iné budovy)
  • Pri nákupe služobných vozidiel samosprávy uprednostniť EV - v zmysle 'ideme príkladom'
  • Bonus pre obyvateľov mesta - zvýhodnené nabíjanie EV prihlásených v meste


4. Rozvoj mesta a developeri
Rozvoj mesta sa musí diať podľa pravidiel stanovených mestom, nie developermi. Budem preto podporovať presun posudzovania vplyvu novej zástavby na dopravnú situáciu od developerov na mesto. Taktiež budem podporovať prípravu územných plánov zón tak, aby sa vytvorili pravidlá pre rozumný a regulovaný rozvoj území v súlade s potrebami miestneho obyvateľstva.